+31 (0)85 - 273 84 86 info@mistbeveiliging.nl

Privacy- en cookiebeleid

Mistbeveiliging B.V., gevestigd aan Kruiswaal 1, 1161 AL te Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens: Kruiswaal 1, 1161 AL Zwanenburg, +31 (0)85 – 273 84 86, www.mistmachine.nl, info@mistbeveiliging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mistbeveiliging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • (zakelijke) NAW gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Zakelijke relaties: Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • Om facturen te kunnen sturen en betaling te administreren

Sollicitaties: Om te besluiten over het al dan niet aannemen van een sollicitant of om een sollicitatie te beantwoorden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • NAW gegevens Privacyverklaring
 • Geslacht
 • Geboortedatum (indien verstrekt)
 • CV en informatie in de sollicitatiebrief

Indien de sollicitant de functie niet heeft gekregen, worden zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft kunnen zijn gegevens langer worden bewaard voor het geval er een andere functie vrijkomt. Hiervoor hanteren wij een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mistbeveiliging B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mistbeveiliging B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mistbeveiliging B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of langer dan de wet het verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mistbeveiliging B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mistbeveiliging B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en Google Analytics

De website van Mistbeveiliging B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Meer over het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op onze site te zien is. Deze gegevens worden door Mistbeveiliging B.V. niet aan derden verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Mistbeveiliging B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@mistbeveiliging.nl.

Mistbeveiliging B.V. wil u ter tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mistbeveiliging B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mistbeveiliging.nl.

Vrijblijvend advies ontvangen?

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens:

T. +31 (0)85 – 273 84 86
M. +31 (0)6 – 525 760 69
E. info@mistbeveiliging.nl

 

WhatsApp WhatsApp voor meer info